REJESTRACJA ONLINE ZAMÓW RECEPTĘ ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

TELEPORADA - informacje

TELEPORADY LEKARSKIE

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIE Nr 112/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 24.06.2021 ilość wykonywanych na dzień teleporad  jest zmniejszona.

 

Przez telefon pacjent może zgłosić:

  • informację o swoim stanie zdrowia,

  • przedłużenie leków stałych (e-recepta)

  • zapotrzebowanie na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

  • uzyskać informacje o wynikach badań

  • uzyskać skierowania na np. badania kontrolne

  • uzyskać eSkierowanie do poradni specjalistycznej i szpitala

  • przedłużyć L4, jeżeli tego wymaga stan zdrowia

Informacja o możliwości uzyskania porady telefonicznej znajduje się na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

Po zarejestrowaniu pacjenta na konsultacje telefoniczną , lekarz oddzwania do pacjenta ze służbowego telefonu komórkowego (może wtedy wyświetlać się numer zastrzeżony).

TELEPORADY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ

Pielęgniarki środowiskowe dostępne dla pacjentów pod numerami telefonu:

Ośrodek Zdrowia w Porąbce tel. 698 630 376

Ośrodek Zdrowia w Kobiernicach i Bujakowie tel. 665 670 705

Ośrodek Zdrowia w Czańcu tel. 693 003 049

Położna środowiskowa dostępna dla pacjentów pod numerem telefonu 698 723 712

Dla ułatwienia kontaktu podajemy adresy email do każdego Ośrodka Zdrowia:

Ośrodek Zdrowia Porąbka

ul. Wielka Puszcza 23, 43-353 Porąbka

tel. (33) 810 60 12, fax (33) 810 61 99, e-mail porabka@polimedporabka.pl

Ośrodek Zdrowia Czaniec

ul. K. K. Wojtyły 28A, 43-354 Czaniec

tel. (33) 810 91 06, e-mail czaniec@polimedporabka.pl

Ośrodek Zdrowia Kobiernice

ul. Żywiecka 10, 43-356 Kobiernice

tel. (33) 810 87 87, e-mail kobiernice@polimedporabka.pl

Punkt Lekarski Bujaków

ul. Bielska 22, 43-356 Bujaków

tel. (33) 810 81 42, e-mail bujakow@polimedporabka.pl


All content © Ośrodek Zdrowia Polimed. All rights reserved.