REJESTRACJA ONLINE ZAMÓW RECEPTĘ ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Dokumenty do pobrania

Szanowni Pacjenci

Proszę zapoznać się z aktualnie obowiązującą Procedurą przyjmowania deklaracji do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ (dotyczy dzieci i dorosłych)

 

 1. Przy przyjmowaniu deklaracji w Ośrodku Zdrowia weryfikuje się dane pacjenta na podstawie dowodu osobistego. Pacjent podpisuje deklarację w obecności osoby, która ją odbiera. W przypadku kiedy pacjent przyniesie podpisaną deklaracje składa podpis drugi raz w obecności osoby, która ją przyjmuje.

 2. Jeżeli w imieniu leżącego pacjenta przynosi deklaracje członek rodziny lub opiekun prawny deklaracje taką, należy zweryfikować poprzez powtórne złożenie podpisu przez pacjenta lub opiekuna prawnego (w razie ubezwłasnowolnienia) w obecności pielęgniarki środowiskowej w domu pacjenta.

 3. Deklarację przesłane pocztą tradycyjną lub wysłane skany deklaracji na adres poczty elektronicznej przychodni wymagają weryfikacji i potwierdzenia odręcznym podpisem w siedzibie przychodni.

 4. Deklarację można również przesłać w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 5. Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta

 6. Po przyjęciu deklaracji pacjent, zapraszany jest na wizytę lekarską celem dostarczenia wcześniejszej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia.

       Poniżej deklaracje do pobrania.

 1. Deklaracja wyboru lekarza POZ
 2. Deklaracja wyboru pielęgniarki  POZ
 3. Deklaracja wyboru położnej POZ
 4. Wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej
 5. Oświadczenie pacjenta
 6. Upoważnienie do odbiorów wyników

All content © Ośrodek Zdrowia Polimed. All rights reserved.