Przychodnia w Porąbce

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-353 Porąbka, ul. Wielka Puszcza 23

Tel. (33) 810-60-12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w
Porąbce świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ :

lek. Marine Nikolaishvili-Kaczmarek

lek. Teresa Pardela-Gilowska

lek. Katarzyna Nycz

lek. Edyta Skrudlik

lek. Katarzyna Chrapek

lek. Natalia Mołdawska

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych w tygodniu od godziny 07.00
do 09.00, w czwartki od godziny 07.00-10.00.

Przychodnia w Czańcu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-354 Czaniec, ul. K. K. Wojtyły 28 A

Tel. (33) 810-91-06

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w
Czańcu świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ

lek. Artur Hadrian

lek. Barbara Kosiorek-Oczko

lek. Joanna Łataś

lek. Barbara Żmudka

lek. Marek Wdowik

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych w tygodniu od godziny 07.00
do 09.00, w czwartki od godziny 07.00-10.00.

Przychodnia w Kobiernicach

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-356 Kobiernice, ul. Żywiecka 10

Tel. (33) 810-87-87

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w
Kobiernicach świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

lek. Ewa Zuber-Morszczyzna

dr n. med. Tomasz Hajzler

lek. Edyta Skrudlik

lek. Barbara Żmudka

lek. Natalia Mołdawska

lek. Marek Wdowik

lek. Magdalena Dadok

Gabinet położnej środowiskowej

Położna Aneta Biłek tel. 698 723 712

Położna Cecylia Biernat tel. (33) 810-87-87

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych w tygodniu od godziny 07.00
do 09.00, w czwartki od godziny 07.00-10.00.

Poradnia ginekologiczno-położnicza

lek. Roman Chudyba

lek. Stanisław Wietrzny

a.. wymagana rejestracja w celu ustalenia terminu wizyty

Przychodnia w Bujakowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-356 Bujaków, ul. Bielska 22

Tel. (33) 810-81-42

NZOZ POLIMED Sp. z o. o. Punkt Lekarski w Bujakowie świadczy usługi
zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

lek. Ewa Zuber-Morszczyna

lek. Barbara Żmudka

lek. Magdalena Dadok

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych: poniedziałek, środa i
piątek od godziny 07.00 do 08.00.