RealizującObowiązek Informacyjny na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 24. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2014.1182) informujemy, że:

Administratorem danych osobowym jest NZOZ PoliMed Sp. z o. o.
W skład NZOZ PoliMed Sp. z o. o. wchodzą:
1. Ośrodek Zdrowia w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 23
2. Ośrodek Zdrowia w Czańcu, ul. K. K. Wojtyły 28 A
3. Ośrodek Zdrowia w Kobiernicach, ul. Żywiecka 10
4. Punkt Lekarski Bujaków, ul. Bielska 22
Dane osobowe zbierane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Dane osobowe udostępniane są NFZ na podstawie przepisów prawa.
Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.