NZOZ „PoliMed” utworzony został przez „PoliMed” Sp. z o.o. w 2000 roku.
Celem działania zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
W skład NZOZ PoliMed Sp. z o. o.  wchodzą:

 1. Ośrodek Zdrowia w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 23
 2. Ośrodek Zdrowia  w Czańcu, ul. K. K. Wojtyły 28 A
 3. Ośrodek Zdrowia w Kobiernicach, ul. Żywiecka 10
 4. Punkt Lekarski Bujaków, ul. Bielska 22

Zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym szczepienia ochronne, opiekę pielęgniarską i opiekę położniczą oraz opiekę długoterminową,
 2. Udzielanie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach poradni mających kontrakt z NFZ:
  • chirurgii ogólnej,
  • kardiologii,
  • ginekologii i położnictwa,
  • neurologii,
  • okulistyki,
  • otolaryngologii,
  • diabetologii,
  • rehabilitacji,
 3. Diagnostykę medyczną: USG, analitykę laboratoryjną
 4. Rehabilitację medyczną (fizykoterapię)
 5. Medycynę szkolną
 6. Medycynę pracy
 7. Badanie kandydatów na kierowców
 8. Orzekanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy.