REJESTRACJA ONLINE ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Nasi lekarze

Poradnia lekarza POZ w Porąbce

lek. Marine Nikolaishvili-Kaczmarek

lek. Teresa Pardela-Gilowska

lek. Katarzyna Nycz

lek. Edyta Skrudlik

lek. Katarzyna Chrapek

lek. Natalia Mołdawska

lek. Barbara Żmudka

Poradnia lekarza POZ w Czańcu

lek. Artur Hadrian

lek. Barbara Kosiorek-Oczko

lek. Joanna Łataś

Poradnia lekarza POZ w Kobiernicach

lek. Ewa Zuber-Morszczyzna

dr n. med. Tomasz Hajzler

lek. Edyta Skrudlik

lek. Natalia Mołdawska

lek. Magdalena Dadok

Poradnia lekarza POZ w Bujakowie

lek. Ewa Zuber-Morszczyna

lek. Jacek Raszka

lek. Magdalena Dadok

 

 

 

 

Teresa Pardela-Gilowska

Katarzyna Nycz

Natalia Mołdawska

 

Artur Hadrian

Barbara Kosiorek-Oczka

Joanna Łataś

 

Marek Kilian

Izabela Fijołek

Dominika Kolber-Mizera

 

Dariusz Danowski

Marine Nikolaishvili-Kaczmarek

Ewa Zuber-Morszczyzna

 

Tomasz Hajzler

Barbara Żmudka

Katarzyna Chrapek

 

All content © Ośrodek Zdrowia Polimed. All rights reserved.