NZOZ PoliMed Sp. z o.o. w Porąbce Ośrodek Zdrowia w Porąbce

Poradnia Medycyny Pracy

lek. Jacek Cyrzyk

ul. Wielka Puszcza 23
43-353 Porąbka
środa 16:00 – 17:00
tel. (33) 810 60 12
NZOZ PoliMed zapewnia kompleksowe świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy. Realizowane są w oparciu o aktualne przepisy ustawy o służbie medycyny pracy oraz na zasadach określonych w ustawie Kodeks Pracy.
Przeprowadzamy badania:

 • Badania profilaktyczne z wydaniem orzeczenia:
  • Badania wstępne
  • Badania okresowe
  • Badania kontrolne
 • Badania kandydatów na kierowców
 • Konsultacje specjalistyczne wymagane do wydania określonych orzeczeń lekarskich:
  • porada okulistyczna
  • porada neurologiczna
  • porada okulistyczna
 • Badania Laboratoryjne
 • Wpis do książeczki zdrowia

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy odbywa się osobiście w dniu przyjęcia i wynika z kolejności zgłoszenia się.

Do wydania orzeczenia lekarskiego wymagane jest skierowanie od pracodawcy.