Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PoliMed Sp. z o. o.

ul. Wielka Puszcza 23, 43-353 Porąbka

NIP: 9372310836  REGON: 072376143

Ośrodek Zdrowia Porąbka

ul. Wielka Puszcza 23, 43-353 Porąbka

tel. (33) 810-60-12,  fax (33) 810-61-99

Ośrodek Zdrowia Czaniec

ul. K. K. Wojtyły 28A, 43-354 Czaniec

tel. (33) 810-91-06

Ośrodek Zdrowia Kobiernice

ul. Żywiecka 10, 43-356 Kobiernice

tel. (33) 810-87-87

Punkt Lekarski Bujaków

ul. Bielska 22, 43-356 Bujaków

tel. (33) 810-81-42