Aby zostać pacjentem NZOZ PoliMed należy wypełnić deklarację i dostarczyć ją do przychodni, w której chce się korzystać z bezpłatnych świadczeń POZ w ramach umowu z NFZ. Można również wypełnić deklarację na miejscu w przychodni.