• Badania USG (jamy brzusznej, tarczycy, piersi, gruczołu krokowego, u dzieci powyżej 2 r.ż. – USG jamy brzusznej, układu moczowego)
  • Badanie USG Doppler
  • Badanie EKG
  • Badanie EKG wysiłkowe
  • Badanie Holter EKG
  • Badanie Holter RR
  • Badanie spirometryczne