Badania kału na krew utajoną w 2017 roku

Profilaktyka przeciwnowotworowa w Ośrodkach Zdrowia Polimed: w 2017 roku badaniem kału na krew utajoną bezpłatnie objęci zostali pacjenci, którzy ukończyli już 35 rok życia. Badanie nie wymaga skierowania i jest jednym z elementów profilaktyki raka jelita grubego.

 

Zapraszamy przez cały rok 2017
na
BEZPŁATNE BADANIE
KAŁU NA KREW UTAJONĄ
 Badanie przeznaczone jest dla pacjentów,
którzy ukończyli 35 rok życia.
Nie wymaga skierowania.
Wystarczy przynieść do punktu pobrań w swoim Ośrodku Zdrowia,
próbkę świeżo pobranego kału,  w pojemniku jednorazowym
zakupionym w aptece lub w naszym ośrodku.
Pojemnik należy opisać imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia.
Uwaga: Do wykonania badania nie jest wymagana specjalna dieta.
Po co to badanie?
Badanie na krew utajoną w kale jest badaniem wykonywanym
w celu wykrycia różnych chorób przewodu pokarmowego.
Test na krew utajoną w kale jest przede wszystkim badaniem przesiewowym w kierunku
raka jelita grubego, raka żołądka, polipów, krwawiących wrzodów,
hemoroidów, gruczolaków, angiodysplazji jelita.
Badanie można także przeprowadzić w celu zdiagnozowania anemii.