Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-356 Bujaków, ul. Bielska 22

Tel. (33) 810-81-42

NZOZ POLIMED Sp. z o. o. Punkt Lekarski w Bujakowie świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

lek. Ewa Zuber-Morszczyna

lek. Barbara Żmudka

lek. Magdalena Dadok

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych: poniedziałek, środa i piątek od godziny 07.00 do 08.00.