Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.
OŚRODEK ZDROWIA CZANIEC

43-354 Czaniec, ul. K. K. Wojtyły 28a Tel. 033/ 8109106
NIP: 9372310836  REGON: 072376143

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Czańcu świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

 • lek. Artur Hadrian
 • lek. Barbara Kosiorek-Oczko
 • lek. Joanna Łataś
 • lek. Barbara Żmudka

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych codziennie od godziny 07:00 do  08:30

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.
OŚRODEK ZDROWIA Porąbka

43-353 Porąbka, ul. Wielka Puszcza 23 Tel. 033/ 8106012
NIP: 9372310836  REGON: 072376143

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Porąbce świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

 • lek. Marine Nikolaishvili-Kaczmarek
 • dr n.med. Iwona Niemiec
 • lek. Teresa Pardela-Gilowska
 • lek. Barbara Żmudka
 • lek. Katarzyna Nycz
 • lek. Edyta Skrudlik

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych codziennie od godziny 07:00 do  09:00.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.
OŚRODEK ZDROWIA KOBIERNICE

43-356 Kobiernice, ul. Żywiecka 10 Tel. 33/ 810 87 87
NIP: 9372310836  REGON: 072376143

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Kobiernicach świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

 • lek. Magdalena Dadok
 • lek. Ewa Zuber-Morszczyzna
 • dr n. med. Tomasz Hajzler
 • lek. Anna Dziduch-Nowak
 • lek. Edyta Skrudlik

Gabinet położnej środowiskowej:

 • piel. Aneta Biłek tel.698 723 712

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych codziennie od godziny 07:00 do  08:30

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.
PUNKT LEKARSKI BUJAKÓW

43-356 Bujaków, ul. Bielska 22 Tel. 33/ 8108142
NIP: 9372310836  REGON: 072376143

NZOZ POLIMED Sp. z o. o. Punkt Lekarski w Bujakowie świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

 • lek. Magdalena Dadok
 • lek. Ewa Zuber-Morszczyna

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych: środa, piątek od godziny 7:00 do 8:00.