Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-356 Kobiernice, ul. Żywiecka 10

Tel. (33) 810-87-87

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Kobiernicach świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

lek. Ewa Zuber-Morszczyzna

dr n. med. Tomasz Hajzler

lek. Edyta Skrudlik

lek. Barbara Żmudka

lek. Natalia Mołdawska

lek. Marek Wdowik

lek. Magdalena Dadok

Gabinet położnej środowiskowej

Położna Aneta Biłek tel. 698 723 712

Położna Cecylia Biernat tel. (33) 810-87-87

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych w tygodniu od godziny 07.00 do 09.00, w czwartki od godziny 07.00-10.00.

Poradnia ginekologiczno-położnicza

lek. Roman Chudyba

lek. Stanisław Wietrzny

  • wymagana rejestracja w celu ustalenia terminu wizyty