Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-354 Czaniec, ul. K. K. Wojtyły 28 A

Tel. (33) 810-91-06

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Czańcu świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ

lek. Artur Hadrian

lek. Barbara Kosiorek-Oczko

lek. Joanna Łataś

lek. Barbara Żmudka

lek. Marek Wdowik

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych w tygodniu od godziny 07.00 do 09.00, w czwartki od godziny 07.00-10.00.

Poradnia diabetologiczna

dr n. med. Barbara Pyrzyk

  • wymagana rejestracja w celu ustalenia terminu wizyty
  • wymagane skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarza specjalisty