Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o.

43-353 Porąbka, ul. Wielka Puszcza 23

Tel. (33) 810-60-12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Porąbce świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

Poradnia lekarza POZ:

lek. Marine Nikolaishvili-Kaczmarek

lek. Teresa Pardela-Gilowska

lek. Katarzyna Nycz

lek. Edyta Skrudlik

lek. Katarzyna Chrapek

lek. Natalia Mołdawska

lek. Natalia Mołdawska

Poradnie specjalistyczne

Opieka pielęgniarki i położnej w ramach POZ.

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych w tygodniu od godziny 07.00 do 09.00, w czwartki od godziny 07.00-10.00.